II edycja snowboardowego Pucharu Polski w Slopestyle’u i Big Air

8 lutego w ośrodku „Palenica” w Ustroniu Jaszowcu odbędzie się II edycja snowboardowego Pucharu Polski w Slopestyle’u i Big Air, który jednocześnie będzie drugimi eliminacjami do XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do środy 4 lutego 2015 roku. 

Termin: 08.02.2015 (niedziela)
Miejsce: ośrodek „Palenica” Ustroń Jaszowiec, ul. Wczasowa
Konkurencje: SBS (slopestyle) i BA (big air)
Kierownik zawodów: Michał Andrzejewski
Biuro zawodów: godz. 8.00- 16.00 karczma przy dolnej stacji wyciągu

1. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wystartować zawodnicy posiadający licencję PZN oraz ważne badania lekarskie podbite przez lekarza specjalistę medycyny sportowej (nie dotyczy kat. OPEN).

2. Kategorie startowe:
Junior D (dzieci), junior C (młodzik), junior B (junior młodszy), junior A (junior), senior oraz OPEN.
UWAGA: minimalna liczba zawodników w kategorii to 5 osób/płeć. Jeżeli nie ma wymaganej liczby osób to zawodnicy jadą jako OPEN.

3. Opłata startowa:
- zawodnicy licencjonowani PZN 40,00 zł + 50 zł karnet dzienny od godz. 8.00 - 16.00
- zawodnicy nie posiadający licencji PZN – 60,00 zł + 50 zł karnet dzienny od godz. 8.00 - 16.00
Uwaga! Opłata startowa: zgodnie z wytycznymi wydziału sędziowskiego - pkt 23
„Jeżeli wylosowany zawodnik nie zgłosi się na starcie i jego nieobecność nie zostanie wcześnej usprawiedliwiona u DT należ y ukarać kierownictwo drużyny kwotą 50.- zł (pięćdziesiąt).”

Wytyczne sportowe

4. Kaucja
Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi 50zł indywidualnie/ kluby 100zł.

5. Kaski
Wszyscy zawodnicy (także OPEN) startują w kaskach ochronnych.

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia klubowe należy przesłać na adres mailowy: polaligocka@yahoo.pl do 04.02.2015 (środa) do godz. 15.00, na formularzu załączonym
do komunikatu. Po tym terminie zgłoszenia NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

7. Program zawodów
8.00-9.00- weryfikacja zapisów, rozdanie numerów startowych
09:00-09.45- trening
10.00-11.45 start 1 przejazdu SBS
12.00- start 2 przejazdu SBS
12.45 - trening BA (1 przejazd)
13.30 – start 1. przejazdu BA
15.00 – start 2. przejazdu BA
16:30 – dekoracja zwycięzców
Program może ulec zmianie w trakcie zawodów.

8. Format zawodów
W pierwszym przejeździe startują wszyscy zawodnicy. Do drugiego przejazdu przechodzi 5 najlepszych zawodników z przejazdu pierwszego w każdej kategorii, oprócz kategorii junior młodszy ( chłopcy), w której do przejazdu finałowego przechodzi 8 zawodników.
Lepszy przejazd ustala ranking zawodów.

9. Przeszkody
Tor SBS składa się ze skoczni ( do wyboru mniejsza lub większa) oraz 2 przeszkód jibbowych.

10. Postanowienia ogólne:
Na zawodach nie będzie możliwości dokonywania opłat licencyjnych.
Kluby zgłaszające zawodników mają obowiązek ubezpieczyć ich udział w zawodach od następstw nieszczęśliwych wypadków i dopilnować, aby wszyscy mieli aktualne badania lekarskie.
Wymagany podpisany przez trenera lub kierownika ekipy druk zgłoszenia lub oświadczenie, że wszyscy zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie- sportowe oraz ubezpieczenie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie udziału w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od niego.

Źródło: Anna Karczewska / PZN

08.022015
Anna Karczewska / PZN